Smilies 16.12.2017


000
0:00
000 / 0:00
Ranking Player Score Moves Time
1 rte 156 45 2:38
2 Sylvia 137 40 2:07
3 pegmen 134 42 1:52